PageInfo

PageInfo class

Bir belge sayfası (slayt, çalışma sayfası vb.) hakkında genel bilgiler sağlar.

public class PageInfo

Özellikleri

İsim Tanım
Height { get; } Belge varsayılan birimlerinde sayfanın yüksekliğini alır.
PageNumber { get; } Sayfanın numarasını alır.
Width { get; } Belge varsayılan birimlerinde sayfanın genişliğini alır.

Notlar

Daha fazla bilgi edin

Ayrıca bakınız