MetadataProperty

MetadataProperty class

Bir meta veri özelliğini temsil eder.

public class MetadataProperty

Özellikleri

İsim Tanım
Descriptor { get; } Meta veri özelliğiyle ilişkili tanımlayıcıyı alır.
InterpretedValue { get; } Varsa, yorumlanan özellik değerini alır. Yorumlanan değer, orijinal özellik değerinin kullanıcı dostu bir biçimidir. Örneğin, sayısal bayraklar ve kimlikler yerine insan tarafından okunabilir bir dize döndürür, gerekirse bayt dizilerini metne çevirir, vb.
Name { get; } Özellik adını alır.
Tags { get; } Özellikle ilişkili bir etiket koleksiyonu alır.
Value { get; } Özellik değerini alır.

Ayrıca bakınız