IReadOnlyListT

IReadOnlyList<T> interface

index. tarafından erişilebilen salt okunur bir öğe koleksiyonunu temsil eder.

public interface IReadOnlyList<T> : IEnumerable<T>
Parametre Tanım
T Salt okunur listedeki öğelerin türü.

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Koleksiyonda bulunan öğelerin sayısını alır.
Item { get; } Salt okunur listede belirtilen dizindeki öğeyi alır.

yöntemler

İsim Tanım
Contains(T) Koleksiyonun belirli bir öğe içerip içermediğini belirler.
IndexOf(T) Koleksiyondaki belirli bir öğenin dizinini belirler.

Ayrıca bakınız