BasicJobTicket

XmpSchemes.BasicJobTicket property

Hämtar eller ställer in BasicJobTicket-schemat.

public XmpBasicJobTicketPackage BasicJobTicket { get; set; }

Fastighetsvärde

XMP-jobbbiljettnamnutrymmet.

Se även