CreateResourceUrl

CreateResourceUrl delegate

Representerar metoden som skapar URL för HTML-resurs.

public delegate string CreateResourceUrl(int pageNumber, Resource resource);
Parameter Typ Beskrivning
pageNumber Int32 Sidans nummer.
resource Resource HTML-resurs som typsnitt, stil, bild eller grafik.

Returvärde

Webbadressen till HTML-resursen.

Se även