DocumentTableCollection

DocumentTableCollection class

Representerar en skrivskyddad samling avDocumentTable föremål för en vissDocumentTableSet instans.

public class DocumentTableCollection : IEnumerable

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Får det totala antaletDocumentTable objekt i samlingen.
Item { get; } Får enDocumentTable instans från samlingen vid angivet index. (2 indexers)

Metoder

namn Beskrivning
Contains(DocumentTable) Returnerar ett värde som anger om denna samling innehåller den angivna tabellen.
Contains(string) Returnerar ett värde som anger om denna samling innehåller en tabell med det angivna namnet.
GetEnumerator() Returnerar en uppräkning för att itereraDocumentTable föremål i denna samling.
IndexOf(DocumentTable) Returnerar indexet för den angivna tabellen inom denna samling.
IndexOf(string) Returnerar indexet för en tabell med det angivna namnet inom denna samling.

Anmärkningar

Samlingen fylls automatiskt när motsvarande tabeller laddas från ett dokument och kan inte ändras. Men egenskaper förDocumentTable objekt som finns i samlingen kan modifieras.

Se även