Contains

Contains(string)

Returnerar ett värde som anger om denna samling innehåller en tabell med det angivna namnet.

public bool Contains(string name)
Parameter Typ Beskrivning
name String Det skiftlägesokänsliga namnet på en tabell att leta efter.

Returvärde

Ett värde som anger om denna samling innehåller en tabell med det angivna namnet.

Se även


Contains(DocumentTable)

Returnerar ett värde som anger om denna samling innehåller den angivna tabellen.

public bool Contains(DocumentTable table)
Parameter Typ Beskrivning
table DocumentTable Ett bord att leta efter.

Returvärde

Ett värde som anger om denna samling innehåller den angivna tabellen.

Se även