Contains

Contains(string)

Bu koleksiyonun belirtilen ada sahip bir tablo içerip içermediğini gösteren bir değer döndürür.

public bool Contains(string name)
Parametre Tip Tanım
name String Aranacak bir tablonun büyük/küçük harfe duyarsız adı.

Geri dönüş değeri

Bu koleksiyonun belirtilen ada sahip bir tablo içerip içermediğini gösteren bir değer.

Ayrıca bakınız


Contains(DocumentTable)

Bu koleksiyonun belirtilen tabloyu içerip içermediğini gösteren bir değer döndürür.

public bool Contains(DocumentTable table)
Parametre Tip Tanım
table DocumentTable Aranacak bir tablo.

Geri dönüş değeri

Bu koleksiyonun belirtilen tabloyu içerip içermediğini gösteren bir değer.

Ayrıca bakınız