IndexOf

IndexOf(string)

Bu koleksiyon içinde belirtilen ada sahip bir tablonun dizinini döndürür.

public int IndexOf(string name)
Parametre Tip Tanım
name String Bulunacak tablonun büyük/küçük harf duyarlı olmayan adı.

Geri dönüş değeri

Belirtilen ada sahip bir tablonun sıfır tabanlı dizini veya tablo bu koleksiyonda yoksa -1.

Ayrıca bakınız


IndexOf(DocumentTable)

Bu koleksiyondaki belirtilen tablonun dizinini döndürür.

public int IndexOf(DocumentTable table)
Parametre Tip Tanım
table DocumentTable Bulmak için bir masa.

Geri dönüş değeri

Belirtilen tablonun sıfır tabanlı dizini veya tablo bu koleksiyonda yoksa -1.

Ayrıca bakınız