IndexOf

IndexOf(string)

Returnerar indexet för en tabell med det angivna namnet inom denna samling.

public int IndexOf(string name)
Parameter Typ Beskrivning
name String Det skiftlägesokänsliga namnet på en tabell som ska hittas.

Returvärde

Det nollbaserade indexet för en tabell med det angivna namnet, eller -1 om tabellen inte finns i den här samlingen.

Se även


IndexOf(DocumentTable)

Returnerar indexet för den angivna tabellen inom denna samling.

public int IndexOf(DocumentTable table)
Parameter Typ Beskrivning
table DocumentTable Ett bord att hitta.

Returvärde

Det nollbaserade indexet för den angivna tabellen, eller -1 om tabellen inte finns i den här samlingen.

Se även