Count

DocumentTableColumnCollection.Count property

Krijgt het totale aantalDocumentTableColumn objecten in de collectie.

public int Count { get; }

Zie ook