Item

DocumentTableColumnCollection indexer (1 of 2)

Krijgt eenDocumentTableColumn instantie uit de verzameling op de opgegeven index.

public DocumentTableColumn this[int index] { get; }
Parameter Beschrijving
index De op nul gebaseerde index van de kolom die moet worden geretourneerd.

Winstwaarde

ADocumentTableColumn instantie uit de verzameling op de opgegeven index.

Zie ook


DocumentTableColumnCollection indexer (2 of 2)

Krijgt eenDocumentTableColumn instantie met de opgegeven naam uit de collectie.

public DocumentTableColumn this[string name] { get; }
Parameter Beschrijving
name De niet-hoofdlettergevoelige naam van de kolom die moet worden geretourneerd.

Winstwaarde

EENDocumentTableColumninstantie met de opgegeven naam uit de verzameling of null als een dergelijke instantie niet bestaat.

Zie ook