IndexOf

IndexOf(string)

Retourneert de index van een kolom met de opgegeven naam binnen deze collectie.

public int IndexOf(string name)
Parameter Type Beschrijving
name String De niet-hoofdlettergevoelige naam van een kolom die moet worden gezocht.

Winstwaarde

De op nul gebaseerde index van een kolom met de opgegeven naam, of -1 als de kolom niet bestaat in deze verzameling.

Zie ook


IndexOf(DocumentTableColumn)

Retourneert de index van de opgegeven kolom binnen deze collectie.

public int IndexOf(DocumentTableColumn column)
Parameter Type Beschrijving
column DocumentTableColumn Een kolom om te vinden.

Winstwaarde

De op nul gebaseerde index van de opgegeven kolom, of -1 als de kolom niet bestaat in deze verzameling.

Zie ook