Contains

Contains(string)

Retourneert een waarde die aangeeft of deze verzameling een kolom bevat met de opgegeven naam.

public bool Contains(string name)
Parameter Type Beschrijving
name String De niet-hoofdlettergevoelige naam van een kolom waarnaar moet worden gezocht.

Winstwaarde

Een waarde die aangeeft of deze verzameling een kolom bevat met de opgegeven naam.

Zie ook


Contains(DocumentTableColumn)

Retourneert een waarde die aangeeft of deze verzameling de opgegeven kolom bevat.

public bool Contains(DocumentTableColumn column)
Parameter Type Beschrijving
column DocumentTableColumn Een kolom om naar te zoeken.

Winstwaarde

Een waarde die aangeeft of deze verzameling de opgegeven kolom bevat.

Zie ook