Count

DocumentTableColumnCollection.Count property

Toplam sayısını alırDocumentTableColumn koleksiyondaki nesneler.

public int Count { get; }

Ayrıca bakınız