DocumentTableSet

DocumentTableSet class

Ger åtkomst till data från flera tabeller (eller kalkylblad) som finns i ett externt dokument som ska användas medan sammanställer ett dokument. Möjliggör också att definiera överordnade-underordnade relationer för dokumenttabellerna och därmed förenkla åtkomst till relaterade data i malldokument.

public class DocumentTableSet

Konstruktörer

namn Beskrivning
DocumentTableSet(Stream) Skapar en ny instans av denna klass som laddar alla tabeller från ett dokument med standardinställningen DocumentTableOptions .
DocumentTableSet(string) Skapar en ny instans av denna klass som laddar alla tabeller från ett dokument med standardinställningen DocumentTableOptions .
DocumentTableSet(Stream, IDocumentTableLoadHandler) Skapar en ny instans av den här klassen.
DocumentTableSet(string, IDocumentTableLoadHandler) Skapar en ny instans av den här klassen.

Egenskaper

namn Beskrivning
Relations { get; } Hämtar samlingen av överordnade-underordnade relationer definierade för dokumenttabeller i denna uppsättning.
Tables { get; } Får samlingen avDocumentTable objekt som representerar tabeller i denna uppsättning.

Anmärkningar

För dokument i kalkylarksfilformat, aDocumentTableSet instans representerar en uppsättning ark. För dokument med andra filformat, enDocumentTableSet instans representerar en uppsättning tabeller.

För att komma åt data från motsvarande tabeller när du sätter ihop ett dokument, skicka en instans av denna klass som en datakälla till en avDocumentAssembler .AssembleDocument overloads.

I malldokument, enDocumentTableSet instans bör behandlas på samma sätt som om den var aDataSet exempel. Se mallsyntaxreferens för mer information.

Se även