DocumentTableColumnCollection

DocumentTableColumnCollection class

Representerar en skrivskyddad samling avDocumentTableColumn objekt av en viss DocumentTable instans.

public class DocumentTableColumnCollection : IEnumerable

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Får det totala antaletDocumentTableColumn objekt i samlingen.
Item { get; } Får enDocumentTableColumn instans från samlingen vid angivet index. (2 indexers)

Metoder

namn Beskrivning
Contains(DocumentTableColumn) Returnerar ett värde som anger om denna samling innehåller den angivna kolumnen.
Contains(string) Returnerar ett värde som anger om denna samling innehåller en kolumn med det angivna namnet.
GetEnumerator() Returnerar en uppräkning för att itereraDocumentTableColumn föremål i denna samling.
IndexOf(DocumentTableColumn) Returnerar indexet för den angivna kolumnen inom denna samling.
IndexOf(string) Returnerar indexet för en kolumn med det angivna namnet inom denna samling.

Anmärkningar

Samlingen fylls automatiskt när motsvarande tabell laddas från ett dokument och kan inte ändras. Men egenskaper förDocumentTableColumn objekt som finns i samlingen kan modifieras.

Se även