DocumentTable

DocumentTable class

Ger tillgång till data från en enstaka tabell (eller kalkylblad) som finns i ett externt dokument som ska användas medan sammanställer ett dokument.

public class DocumentTable

Konstruktörer

namn Beskrivning
DocumentTable(Stream, int) Skapar en ny instans av denna klass med standardDocumentTableOptions .
DocumentTable(string, int) Skapar en ny instans av denna klass med standardDocumentTableOptions .
DocumentTable(Stream, int, DocumentTableOptions) Skapar en ny instans av den här klassen.
DocumentTable(string, int, DocumentTableOptions) Skapar en ny instans av den här klassen.

Egenskaper

namn Beskrivning
Columns { get; } Får samlingen avDocumentTableColumn objekt som representerar kolumner i motsvarande tabell.
IndexInDocument { get; } Hämtar det ursprungliga nollbaserade indexet för motsvarande tabell enligt källdokumentet.
Name { get; set; } Hämtar eller ställer in namnet på denna tabell som används för att komma åt tabellens data i ett malldokument som skickas till DocumentAssembler .

Anmärkningar

För dokument i kalkylarksfilformat, aDocumentTableinstans representerar ett enda ark. För dokument med andra filformat, enDocumentTable instans representerar en enda tabell.

För att komma åt data från motsvarande tabell när du sätter ihop ett dokument, skicka en instans av denna klass som en datakälla till en avDocumentAssembler .AssembleDocument overloads.

I malldokument, enDocumentTable instans bör behandlas på samma sätt som om den var aDataTable exempel. Se mallsyntaxreferens för mer information.

Se även