DocumentTableLoadArgs

DocumentTableLoadArgs class

Tillhandahåller data förHandlemetod.

public class DocumentTableLoadArgs

Egenskaper

namn Beskrivning
IsLoaded { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om motsvarande dokumenttabell ska laddas eller inte. Standardvärdet är sant.
Options { get; set; } Hämtar eller sätterDocumentTableOptions ska användas när motsvarande dokumenttabell laddas. Standardvärdet är null, vilket betyder att standardvärdetDocumentTableOptions ska tillämpas.
TableIndex { get; } Hämtar det nollbaserade indexet för motsvarande dokumenttabell som ska laddas.

Se även