CommentChar

CsvDataLoadOptions.CommentChar property

CSV verilerinin satırlarını yorumlamak için kullanılan karakteri alır veya ayarlar.

public char CommentChar { get; set; }

Notlar

Varsayılan değer ‘#’ (sayı işareti) şeklindedir.

Ayrıca bakınız