CommentChar

CsvDataLoadOptions.CommentChar property

Hämtar eller ställer in tecknet som används för att kommentera rader med CSV-data.

public char CommentChar { get; set; }

Anmärkningar

Standardvärdet är ‘#’ (siffertecken).

Se även