Delimiter

CsvDataLoadOptions.Delimiter property

Sütun sınırlayıcı olarak kullanılacak karakteri alır veya ayarlar.

public char Delimiter { get; set; }

Notlar

Varsayılan değer ‘,’ (virgül) şeklindedir.

Ayrıca bakınız