Delimiter

CsvDataLoadOptions.Delimiter property

Hämtar eller ställer in tecknet som ska användas som kolumnavgränsare.

public char Delimiter { get; set; }

Anmärkningar

Standardvärdet är ‘,’ (komma).

Se även