Columns

DocumentTable.Columns property

Şunların koleksiyonunu alır:DocumentTableColumn karşılık gelen tablonun sütunlarını temsil eden nesneler.

public DocumentTableColumnCollection Columns { get; }

Ayrıca bakınız