Columns

DocumentTable.Columns property

Koleksiyonunu alırDocumentTableColumn ilgili tablonun sütunlarını temsil eden nesneler.

public DocumentTableColumnCollection Columns { get; }

Ayrıca bakınız