IndexInDocument

DocumentTable.IndexInDocument property

Kaynak belgeye göre ilgili tablonun orijinal sıfır tabanlı dizinini alır.

public int IndexInDocument { get; }

Notlar

BirIDocumentTableLoadHandler uygulama sağlanırsa, bu dizin bu dizinin dizininden farklı olabilirDocumentTable karşılık gelen tablosu koleksiyonundaki örnekDocumentTableSet varsa, örnek.

Ayrıca bakınız