IndexInDocument

DocumentTable.IndexInDocument property

Kaynak belgeye göre karşılık gelen tablonun orijinal sıfır tabanlı dizinini alır.

public int IndexInDocument { get; }

Notlar

IDocumentTableLoadHandler sağlanan uygulama, bu dizin bunun dizininden farklı olabilirDocumentTable karşılık gelen tablo koleksiyonu içindeki örnekDocumentTableSet varsa örnek.

Ayrıca bakınız