Name

DocumentTable.Name property

‘ye iletilen bir şablon belgesindeki tablo verilerine erişmek için kullanılan bu tablonun adını alır veya ayarlarDocumentAssembler .

public string Name { get; set; }

Notlar

Tablonun adı bir belgeden okunursa, geçerli olması için ad otomatik olarak düzeltilir. Ancak tablonun adı bu özellik aracılığıyla manuel olarak ayarlanırsa ve ad geçersizse bir istisna atılır.

Aşağıdaki koşulların karşılanması durumunda tablonun adı geçerli kabul edilir:

  • Ad boş değil.
  • Adın ilk karakteri bir harf veya alt çizgidir.
  • Adın geri kalan karakterleri harfler, alt çizgiler, rakamlar veya şu karakterlerdir: ‘@’, ‘#’, ‘$’.
  • İlgiliDocumentTableSet nesne içermiyorDocumentTableaynı ada sahip örneği.

Ayrıca bakınız