Columns

DocumentTable.Columns property

Får samlingen avDocumentTableColumn objekt som representerar kolumner i motsvarande tabell.

public DocumentTableColumnCollection Columns { get; }

Se även