IndexInDocument

DocumentTable.IndexInDocument property

Hämtar det ursprungliga nollbaserade indexet för motsvarande tabell enligt källdokumentet.

public int IndexInDocument { get; }

Anmärkningar

Beroende på enIDocumentTableLoadHandler förutsatt implementering kan detta index skilja sig från indexet för dettaDocumentTable instans inom tabellsamlingen för motsvarande DocumentTableSet förekomst, om någon.

Se även