Name

DocumentTable.Name property

Hämtar eller ställer in namnet på denna tabell som används för att komma åt tabellens data i ett malldokument som skickas till DocumentAssembler .

public string Name { get; set; }

Anmärkningar

Om tabellens namn läses från ett dokument korrigeras namnet automatiskt så att det blir giltigt. Men om tabellens namn ställs in manuellt via den här egenskapen och namnet är ogiltigt, skapas ett undantag.

Tabellens namn anses vara giltigt om följande villkor är uppfyllda:

  • Namnet är inte tomt.
  • Namnets första tecken är en bokstav eller understreck.
  • Resten av namnets tecken är bokstäver, understreck, siffror eller följande tecken: ‘@’, ‘#’, ‘$’.
  • MotsvarandeDocumentTableSet objektet innehåller inte enDocumentTableinstans med samma namn.

Se även