Item

DocumentTableCollection indexer (1 of 2)

DocumentTable belirtilen dizindeki koleksiyondan örnek.

public DocumentTable this[int index] { get; }
Parametre Tanım
index Döndürülecek tablonun sıfır tabanlı dizini.

Geri dönüş değeri

ADocumentTable belirtilen dizindeki koleksiyondan örnek.

Ayrıca bakınız


DocumentTableCollection indexer (2 of 2)

DocumentTable koleksiyondan belirtilen ada sahip örnek.

public DocumentTable this[string name] { get; }
Parametre Tanım
name Döndürülecek tablonun büyük/küçük harfe duyarsız adı.

Geri dönüş değeri

ADocumentTable koleksiyondan belirtilen ada sahip örnek veya böyle bir örnek yoksa null .

Ayrıca bakınız