Item

DocumentTableCollection indexer (1 of 2)

Bir alırDocumentTable belirtilen index. adresindeki koleksiyondan örnek

public DocumentTable this[int index] { get; }
Parametre Tanım
index Döndürülecek tablonun sıfır tabanlı dizini.

Geri dönüş değeri

ADocumentTable belirtilen dizindeki koleksiyondan örnek.

Ayrıca bakınız


DocumentTableCollection indexer (2 of 2)

Bir alırDocumentTable koleksiyondan belirtilen ada sahip örnek.

public DocumentTable this[string name] { get; }
Parametre Tanım
name Döndürülecek tablonun büyük/küçük harf duyarlı olmayan adı.

Geri dönüş değeri

birDocumentTablekoleksiyondan belirtilen ada sahip örnek veya böyle bir örnek yoksa null .

Ayrıca bakınız