Item

DocumentTableCollection indexer (1 of 2)

Får enDocumentTable instans från samlingen vid angivet index.

public DocumentTable this[int index] { get; }
Parameter Beskrivning
index Det nollbaserade indexet för tabellen att returnera.

Returvärde

ADocumentTable instans från samlingen vid det angivna indexet.

Se även


DocumentTableCollection indexer (2 of 2)

Får enDocumentTable instans med det angivna namnet från samlingen.

public DocumentTable this[string name] { get; }
Parameter Beskrivning
name Det skiftlägesokänsliga namnet på tabellen som ska returneras.

Returvärde

ADocumentTableinstans med det angivna namnet från samlingen eller null om en sådan instans inte finns.

Se även