AllowsNull

DocumentTableColumn.AllowsNull property

Bu sütundaki hücrelerin boş değerler içerip içermediğini gösteren bir değer alır.

public bool AllowsNull { get; }

Notlar

Elektronik Tablo belgelerinin hücrelerindeki tanımsız ve hata değerleri de boş kabul edilir.

Ayrıca bakınız