AllowsNull

DocumentTableColumn.AllowsNull property

Får ett värde som anger om cellerna i den här kolumnen innehåller nollvärden eller inte.

public bool AllowsNull { get; }

Anmärkningar

Odefinierade värden och felvärden i celler i kalkylarksdokument anses också vara null.

Se även