IndexInDocument

DocumentTableColumn.IndexInDocument property

Kaynak belgeye göre karşılık gelen tablo sütununun orijinal sıfır tabanlı dizinini alır.

public int IndexInDocument { get; }

Notlar

bağlı olarakDocumentTableOptionsbelirtilmişse, bu dizin dizininden farklı olabilirDocumentTableColumn karşılık gelen sütun koleksiyonundaki örnekDocumentTable örnek.

Ayrıca bakınız