Name

DocumentTableColumn.Name property

‘ye iletilen bir şablon belgedeki sütunun verilerine erişmek için kullanılan bu sütunun adını alır veya ayarlarDocumentAssembler .

public string Name { get; set; }

Notlar

Sütunun adı bir belgeden okunuyorsa (bkz.FirstRowContainsColumnNames ), ad, geçerli olması için otomatik olarak düzeltilir. Ancak, sütunun adı bu özellik aracılığıyla manuel olarak ayarlanırsa ve ad geçersizse, bir istisna atılır.

Aşağıdaki koşullar karşılanırsa sütunun adı geçerli kabul edilir:

  • Ad boş değil.
  • Adın ilk karakteri bir harf veya alt çizgidir.
  • Adın geri kalan karakterleri harfler, alt çizgiler, rakamlar veya şu karakterlerdir: ‘@’, ‘#’, ‘$’.
  • Karşılık gelenDocumentTable nesne bir içermiyorDocumentTableColumn aynı ada sahip örnek .

Ayrıca bakınız