IndexInDocument

DocumentTableColumn.IndexInDocument property

Hämtar det ursprungliga nollbaserade indexet för motsvarande tabellkolumn enligt källdokumentet.

public int IndexInDocument { get; }

Anmärkningar

Beroende påDocumentTableOptionsspecificerat kan detta index skilja sig från indexet för thisDocumentTableColumn instans inom kolumnsamlingen för motsvarande DocumentTable instans.

Se även