Name

DocumentTableColumn.Name property

Hämtar eller ställer in namnet på denna kolumn som används för att komma åt kolumnens data i ett malldokument som skickas till DocumentAssembler .

public string Name { get; set; }

Anmärkningar

Om kolumnens namn läses från ett dokument (seFirstRowContainsColumnNames ), namnet korrigeras automatiskt så att det är giltigt. Men om kolumnens namn ställs in manuellt via denna egenskap och namnet är ogiltigt, skapas ett undantag.

Kolumnens namn anses vara giltigt om följande villkor är uppfyllda:

  • Namnet är inte tomt.
  • Namnets första tecken är en bokstav eller understreck.
  • Resten av namnets tecken är bokstäver, understreck, siffror eller följande tecken: ‘@’, ‘#’, ‘$’.
  • MotsvarandeDocumentTable objektet innehåller inte enDocumentTableColumninstans med samma namn.

Se även