IndexOf

IndexOf(string)

Bu koleksiyonda belirtilen ada sahip bir sütunun dizinini döndürür.

public int IndexOf(string name)
Parametre Tip Tanım
name String Bulunacak bir sütunun büyük/küçük harf duyarlı olmayan adı.

Geri dönüş değeri

Belirtilen ada sahip bir sütunun sıfır tabanlı dizini veya sütun bu koleksiyonda yoksa -1.

Ayrıca bakınız


IndexOf(DocumentTableColumn)

Bu koleksiyondaki belirtilen sütunun dizinini döndürür.

public int IndexOf(DocumentTableColumn column)
Parametre Tip Tanım
column DocumentTableColumn Bulunacak bir sütun.

Geri dönüş değeri

Belirtilen sütunun sıfır tabanlı dizini veya sütun bu koleksiyonda yoksa -1.

Ayrıca bakınız