Contains

Contains(string)

Bu koleksiyonun belirtilen ada sahip bir sütun içerip içermediğini gösteren bir değer döndürür.

public bool Contains(string name)
Parametre Tip Tanım
name String Aranacak bir sütunun büyük/küçük harf duyarlı olmayan adı.

Geri dönüş değeri

Bu koleksiyonun belirtilen ada sahip bir sütun içerip içermediğini gösteren bir değer.

Ayrıca bakınız


Contains(DocumentTableColumn)

Bu koleksiyonun belirtilen sütunu içerip içermediğini gösteren bir değer döndürür.

public bool Contains(DocumentTableColumn column)
Parametre Tip Tanım
column DocumentTableColumn Aranacak bir sütun.

Geri dönüş değeri

Bu koleksiyonun belirtilen sütunu içerip içermediğini gösteren bir değer.

Ayrıca bakınız