Item

DocumentTableColumnCollection indexer (1 of 2)

DocumentTableColumn belirtilen dizindeki koleksiyondan örnek.

public DocumentTableColumn this[int index] { get; }
Parametre Tanım
index Döndürülecek sütunun sıfır tabanlı dizini.

Geri dönüş değeri

ADocumentTableColumn belirtilen dizindeki koleksiyondan örnek.

Ayrıca bakınız


DocumentTableColumnCollection indexer (2 of 2)

DocumentTableColumn koleksiyondan belirtilen ada sahip örnek.

public DocumentTableColumn this[string name] { get; }
Parametre Tanım
name Döndürülecek sütunun büyük/küçük harfe duyarsız adı.

Geri dönüş değeri

ADocumentTableColumn koleksiyondan belirtilen ada sahip örnek veya böyle bir örnek yoksa null .

Ayrıca bakınız