Item

DocumentTableColumnCollection indexer (1 of 2)

Bir alırDocumentTableColumn belirtilen index. adresindeki koleksiyondan örnek

public DocumentTableColumn this[int index] { get; }
Parametre Tanım
index Döndürülecek sütunun sıfır tabanlı dizini.

Geri dönüş değeri

ADocumentTableColumn belirtilen dizindeki koleksiyondan örnek.

Ayrıca bakınız


DocumentTableColumnCollection indexer (2 of 2)

Bir alırDocumentTableColumn koleksiyondan belirtilen ada sahip örnek.

public DocumentTableColumn this[string name] { get; }
Parametre Tanım
name Döndürülecek sütunun büyük/küçük harf duyarlı olmayan adı.

Geri dönüş değeri

birDocumentTableColumnkoleksiyondan belirtilen ada sahip örnek veya böyle bir örnek yoksa null .

Ayrıca bakınız