ExactDateTimeParseFormats

JsonDataLoadOptions.ExactDateTimeParseFormats property

JSON yüklenirken JSON tarih-saat değerlerini ayrıştırmak için tam biçimleri alır veya ayarlar. Varsayılanhükümsüz .

public IEnumerable<string> ExactDateTimeParseFormats { get; set; }

Notlar

Microsoft® JSON tarih-saat biçimi (örneğin, “/Date(1224043200000)/”) kullanılarak kodlanan dizeler, bu özelliğin değerinden bağımsız olarak her zaman olarak tarih-saat değerleri olarak tanınır. Özellik, dizelerden tarih-zaman değerleri ayrıştırılırken kullanılacak ek biçimlerini şu şekilde tanımlar:

  • Ne zamanExactDateTimeParseFormats dır-dirhükümsüz geçerli, İngilizce ABD ve İngiliz Yeni Zelanda kültürleri için desteklenen ISO-8601 biçimi ve tüm tarih-saat biçimleri ek olarak belirtilen sırada içinde kullanılır.
  • Ne zamanExactDateTimeParseFormats dizeler içerir, geçerli kültürü kullanan ek tarih-saat biçimleri olarak kullanılırlar.
  • Ne zamanExactDateTimeParseFormats boşsa, ek tarih-saat biçimi kullanılmaz.

Ayrıca bakınız