ExactDateTimeParseFormats

JsonDataLoadOptions.ExactDateTimeParseFormats property

Hämtar eller ställer in exakta format för att analysera JSON-datum-tid-värden när JSON laddas. Standard ärnull .

public IEnumerable<string> ExactDateTimeParseFormats { get; set; }

Anmärkningar

Strängar som är kodade med Microsoft® JSON datum-tid-format (till exempel “/Date(1224043200000)/”) känns alltid igen som datum-tid-värden oavsett ett värde för den här egenskapen. Egenskapen definierar ytterligare -format som ska användas vid analys av datum-tid-värden från strängar på följande sätt:

  • NärExactDateTimeParseFormats ärnull ISO-8601-formatet och alla datum-tid-format som stöds för den nuvarande, engelska USA och engelska Nya Zeelands kulturer används dessutom i nämnda ordning.
  • NärExactDateTimeParseFormats innehåller strängar, de används som ytterligare datum-tid -format med den nuvarande kulturen.
  • NärExactDateTimeParseFormats är tom, inga ytterligare datum-tid-format används.

Se även