SimpleValueParseMode

JsonDataLoadOptions.SimpleValueParseMode property

JSON yüklenirken JSON basit değerlerini (null, boolean, sayı, tamsayı ve dize) ayrıştırmak için bir mod alır veya ayarlar. Böyle bir mod, tarih-zaman değerlerinin ayrıştırılmasını etkilemez. Varsayılan Loose .

public JsonSimpleValueParseMode SimpleValueParseMode { get; set; }

Ayrıca bakınız