SimpleValueParseMode

JsonDataLoadOptions.SimpleValueParseMode property

Hämtar eller ställer in ett läge för att analysera JSON enkla värden (null, boolean, nummer, heltal och sträng) medan JSON laddas. Ett sådant läge påverkar inte analysen av datum-tid-värden. Standard är Loose .

public JsonSimpleValueParseMode SimpleValueParseMode { get; set; }

Se även