DiagramFileType

DiagramFileType class

Diyagram belgelerini tanımlar. Aşağıdaki türleri içerir: Vdw , Vdx , Vsd , Vsdm , Vsdx , Vss , Vssm , Vssx , Vst , Vstm , Vstx , Vsx , Vtx .

public sealed class DiagramFileType : FileType

yapıcılar

İsim Tanım
DiagramFileType() Serileştirme oluşturucu

Özellikleri

İsim Tanım
Description { get; } Dosya türü açıklaması
Extension { get; } Dosya uzantısı
Family { get; } family dosyası
FileFormat { get; } Dosya biçimi

yöntemler

İsim Tanım
CompareTo(object) Geçerli nesneyi diğeriyle karşılaştırır.
override Equals(Enumeration) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override Equals(object) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override GetHashCode() Varsayılan hash işlevi olarak işlev görür.
override ToString() Dizi gösterimi

Alanlar

İsim Tanım
static readonly Vdw VDW, bir Web çizimini işlemek için gereken akışları ve depoları belirten Visio Graphics Service dosya biçimidir. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Vdx Microsoft Visio’da oluşturulan ancak XML biçiminde kaydedilen herhangi bir çizim veya grafik .VDX uzantısına sahiptir. Microsoft tarafından geliştirilen Visio yazılımında bir Visio çizim XML dosyası oluşturulur. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Vsd VSD dosyaları, çeşitli grafik nesneleri ve bunlar arasındaki bağlantıyı temsil etmek için Microsoft Visio uygulamasıyla oluşturulan çizimlerdir. Bu dosya formatı hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Vsdm VSDM uzantılı dosyalar, makroları destekleyen Microsoft Visio uygulaması ile oluşturulmuş çizim dosyalarıdır. VSDM dosyaları, VSDX’e benzer OPC/XML çizimleridir, ancak dosya açıldığında makro çalıştırma özelliği de sağlar. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Vsdx .VSDX uzantılı dosyalar, Microsoft Office 2013’ten itibaren sunulan Microsoft Visio dosya biçimini temsil eder. Microsoft Visio’nun önceki sürümleri tarafından desteklenen ikili dosya biçimi .VSD’nin yerini almak üzere geliştirilmiştir. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Vss VSS, Microsoft Visio 2007 ve önceki sürümleriyle oluşturulan kalıp dosyalarıdır. Kalıp dosyaları, bir .VSD Visio çizimine dahil edilebilecek çizim nesneleri sağlar. Bu dosya formatı hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Vssm .VSSM uzantılı dosyalar, makro desteği sağlayan Microsoft Visio Stencil dosyalarıdır. Açıldığında bir VSSM dosyası, bir şemada şekillerin istenen biçimlendirmesini ve yerleşimini elde etmek için makroların çalıştırılmasına izin verir. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Vssx .VSSX uzantılı dosyalar, Microsoft Visio 2013 ve üstü ile oluşturulan çizim kalıplarıdır. VSSX dosya formatı, Visio 2013 ve üstü ile açılabilir. Visio dosyaları, şekiller koleksiyonu, bağlayıcılar, akış şemaları, ağ düzeni, UML diyagramları, gibi çeşitli çizim öğelerini temsil etmesiyle bilinir. Bu dosya formatı hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Vst VST uzantılı dosyalar, Microsoft Visio ile oluşturulan vektör görüntü dosyalarıdır ve başka dosyalar oluşturmak için şablon görevi görür. Bu şablon dosyaları ikili dosya biçimindedir ve yeni Visio çizimlerinin oluşturulması için kullanılan varsayılan düzeni ve ayarları içerir. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Vstm VSTM uzantılı dosyalar, makroları destekleyen Microsoft Visio ile oluşturulmuş şablon dosyalarıdır. VSDX dosyalarının aksine, VSTM şablonlarından oluşturulan dosyalar, Visual Basic for Applications (VBA) kodunda geliştirilen makroları çalıştırabilir. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Vstx VSTX uzantılı dosyalar, Microsoft Visio 2013 ve üzeri ile oluşturulmuş çizim şablon dosyalarıdır. Bu VSTX dosyaları, varsayılan düzen ve ayarlarla .VSDX dosyaları olarak kaydedilen Visio çizimleri oluşturmak için başlangıç noktası sağlar. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Vsx .VSX uzantılı dosyalar, Microsoft Visio’da diyagram oluşturmak için kullanılan çizimlerden ve şekillerden oluşan kalıpları ifade eder. VSX dosyaları XML dosya biçiminde kaydedilir ve Visio 2013’e kadar desteklenir. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Vtx VTX uzantılı bir dosya, XML dosya biçiminde diske kaydedilen bir Microsoft Visio çizim şablonudur. Şablonun amacı, aynı ayarlara sahip birden çok Visio dosyası oluşturmak için kullanılabilecek temel ayarlara sahip bir dosya sağlamaktır. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .

Ayrıca bakınız