NoteFileType

NoteFileType class

Not alma biçimlerini tanımlar. Aşağıdaki dosya türlerini içerir: One . Not alma biçimleri hakkında daha fazla bilgi edininBurada .

public sealed class NoteFileType : FileType

yapıcılar

İsim Tanım
NoteFileType() Serileştirme oluşturucu

Özellikleri

İsim Tanım
Description { get; } Dosya türü açıklaması
Extension { get; } Dosya uzantısı
Family { get; } family dosyası
FileFormat { get; } Dosya biçimi

yöntemler

İsim Tanım
CompareTo(object) Geçerli nesneyi diğeriyle karşılaştırır.
override Equals(Enumeration) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override Equals(object) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override GetHashCode() Varsayılan hash işlevi olarak işlev görür.
override ToString() Dizi gösterimi

Alanlar

İsim Tanım
static readonly One .ONE uzantılı dosya, Microsoft OneNote uygulaması tarafından oluşturulur. OneNote, not almak için taslak defterinizi kullanıyormuşsunuz gibi uygulamayı kullanarak bilgi toplamanıza olanak tanır. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .

Ayrıca bakınız