PersonalStorageFileType

PersonalStorageFileType class

E-posta uygulamaları tarafından e-posta mesajları, ekler, klasörler, adres defterleri vb. dahil çeşitli verileri depolamak için kullanılan Kişisel depolama dosyası biçimlerini tanımlar. Aşağıdaki dosya türlerini içerir: Ost , Pst , E-posta biçimleri hakkında daha fazla bilgi edininBurada .

[Obsolete("This class will be removed in Conversion.NET 23.3. Please use EmailFileType and DatabaseFileType instead.")]
public sealed class PersonalStorageFileType : FileType

Özellikleri

İsim Tanım
Description { get; } Dosya türü açıklaması
Extension { get; } Dosya uzantısı
Family { get; } family dosyası
FileFormat { get; } Dosya biçimi

yöntemler

İsim Tanım
CompareTo(object) Geçerli nesneyi diğeriyle karşılaştırır.
override Equals(Enumeration) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override Equals(object) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override GetHashCode() Varsayılan hash işlevi olarak işlev görür.
override ToString() Dizi gösterimi

Ayrıca bakınız