WordProcessingFileType

WordProcessingFileType class

Düz metin veya zengin metin biçiminde kullanıcı bilgilerini içeren Kelime İşleme dosyalarını tanımlar. Düz metin dosyası biçimi, biçimlendirilmemiş metin içerir ve hiçbir yazı tipi veya sayfa ayarı vb. uygulanamaz. Aksine, zengin bir metin dosyası formatı, yazı tipi tipini, stilleri (kalın, italik, altı çizili vb.), sayfa kenar boşluklarını, başlıkları, madde işaretlerini ve sayıları ve diğer birçok biçimlendirme özelliğini ayarlama gibi biçimlendirme seçeneklerine izin verir. Aşağıdaki dosya türlerini içerir: Doc , Docm , Docx , Dot , Dotm , Dotx , Mobi , Odt , Ott , Rtf , Txt . Md . Log . Kelime İşleme biçimleri hakkında daha fazla bilgi edininBurada .

public sealed class WordProcessingFileType : FileType

yapıcılar

İsim Tanım
WordProcessingFileType() Serileştirme oluşturucu

Özellikleri

İsim Tanım
Description { get; } Dosya türü açıklaması
Extension { get; } Dosya uzantısı
Family { get; } family dosyası
FileFormat { get; } Dosya biçimi

yöntemler

İsim Tanım
CompareTo(object) Geçerli nesneyi diğeriyle karşılaştırır.
override Equals(Enumeration) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override Equals(object) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override GetHashCode() Varsayılan hash işlevi olarak işlev görür.
override ToString() Dizi gösterimi

Alanlar

İsim Tanım
static readonly Doc .doc uzantılı dosyalar, Microsoft Word tarafından oluşturulan belgeleri veya ikili dosya biçimindeki diğer kelime işlem belgelerini temsil eder. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Docm DOCM dosyaları, Microsoft Word 2007 veya daha yüksek sürümde oluşturulmuş ve makro çalıştırma özelliğine sahip belgelerdir. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Docx DOCX, Microsoft Word belgeleri için iyi bilinen bir biçimdir. 2007’den itibaren Microsoft Office 2007’nin piyasaya sürülmesiyle tanıtılan bu yeni Belge biçiminin yapısı, düz ikiliden XML ve ikili dosyaların birleşimine değiştirildi. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Dot .DOT uzantılı dosyalar, daha fazla DOC veya DOCX dosyası oluşturmak için önceden biçimlendirilmiş ayarlara sahip olmak üzere Microsoft Word tarafından oluşturulan şablon dosyalarıdır. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Dotm DOTM uzantılı bir dosya, Microsoft Word 2007 veya üstü ile oluşturulan şablon dosyasını temsil eder. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Dotx DOTX uzantılı dosyalar, daha fazla DOCX dosyası oluşturmak için önceden biçimlendirilmiş ayarlara sahip olmak üzere Microsoft Word tarafından oluşturulan şablon dosyalarıdır. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Md Markdown dil lehçeleriyle oluşturulan metin dosyaları, .MD veya .MARKDOWN dosya uzantısıyla kaydedilir. MD dosyaları, girintiler, tablo biçimlendirme, yazı tipleri ve başlıklar gibi bir metnin nasıl biçimlendirilebileceğini tanımlayan satır içi metin sembollerini de içeren Markdown dilini kullanan düz metin biçiminde kaydedilir. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Odt ODT dosyaları, OpenDocument Metin Dosyası biçimini temel alan kelime işlem uygulamalarıyla oluşturulan belge türüdür. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Ott OTT uzantılı dosyalar, uygulamalar tarafından OASIS’in OpenDocument standart formatına uygun olarak oluşturulan şablon belgeleri temsil eder. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Rtf Microsoft tarafından tanıtılan ve belgelenen Zengin Metin Biçimi (RTF), uygulamalarda kullanılmak üzere biçimlendirilmiş metin ve grafikleri kodlama yöntemini temsil eder. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
static readonly Txt .TXT uzantılı bir dosya, satır biçiminde düz metin içeren bir metin belgesini temsil eder. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .

Ayrıca bakınız