PublisherFileType

PublisherFileType class

Yayıncı belgelerini tanımlar Aşağıdaki türleri içerir: Pub Yayıncı biçimleri hakkında daha fazla bilgi edininBurada .

public sealed class PublisherFileType : FileType

yapıcılar

İsim Tanım
PublisherFileType() Serileştirme oluşturucu

Özellikleri

İsim Tanım
Description { get; } Dosya türü açıklaması
Extension { get; } Dosya uzantısı
Family { get; } family dosyası
FileFormat { get; } Dosya biçimi

yöntemler

İsim Tanım
CompareTo(object) Geçerli nesneyi diğeriyle karşılaştırır.
override Equals(Enumeration) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override Equals(object) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override GetHashCode() Varsayılan hash işlevi olarak işlev görür.
override ToString() Dizi gösterimi

Alanlar

İsim Tanım
static readonly Pub PUB dosyası, bir Microsoft Publisher belge dosyası biçimidir. Haber bültenleri, el ilanları, broşürler, kartpostallar vb. gibi çeşitli tasarım yerleşim belgeleri oluşturmak için kullanılır. PUB dosyaları metin, raster ve vektör görüntüleri içerebilir. Bu dosya formatı hakkında daha fazla bilgi edininBurada .

Ayrıca bakınız