PdfFileType

PdfFileType class

Pdf belgelerini tanımlar. Aşağıdaki dosya türlerini içerir: Epub , Pdf , Xps .

public sealed class PdfFileType : FileType

yapıcılar

İsim Tanım
PdfFileType() Serileştirme oluşturucu

Özellikleri

İsim Tanım
Description { get; } Dosya türü açıklaması
Extension { get; } Dosya uzantısı
Family { get; } family dosyası
FileFormat { get; } Dosya biçimi

yöntemler

İsim Tanım
CompareTo(object) Geçerli nesneyi diğeriyle karşılaştırır.
override Equals(Enumeration) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override Equals(object) İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.
override GetHashCode() Varsayılan hash işlevi olarak işlev görür.
override ToString() Dizi gösterimi

Alanlar

İsim Tanım
static readonly Pdf Taşınabilir Belge Biçimi (PDF), Adobe tarafından 1990’larda oluşturulmuş bir belge türüdür. Bu dosya formatının amacı, uygulama yazılımı, donanım ve İşletim Sisteminden bağımsız bir formatta belgelerin ve diğer referans materyallerinin temsili için bir standart getirmekti. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .

Ayrıca bakınız